Osvědčení

CERTIFIKACE SYSTÉMU ENVIROMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU

CERTIFIKACE SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY

CERTIFIKACE SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PRÁCE

ROHS-EU ROHS deset skenování + chemické měření

Zhongguancun High Tech criticate

High-tech certifikát

Certifikát CE